Máy Hàn Cắt Plasma

Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK 40

Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK 40

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 10 - 40A
Độ dày cắt tối đa: 8mm
Trọng lượng: 9kg
Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK 70 - 220V

Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK 70 - 220V

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 70A
Độ dày cắt tối đa: 17mm
Trọng lượng: 19kg
Máy cắt Plasma Hồng Ký HK 70 - 380V

Máy cắt Plasma Hồng Ký HK 70 - 380V

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 70A
Độ dày cắt tối đa: 17mm
Trọng lượng: 19kg
Máy cắt Plasma Hồng Ký HK 100 IGBT

Máy cắt Plasma Hồng Ký HK 100 IGBT

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 30 - 100A
Độ dày cắt tối đa: 20mm
Trọng lượng: 35kg
Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK 416

Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK 416

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 200A
Sử dụng que hàn: 1.6 - 3.2mm
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4mm
Độ dày cắt tối đa: 7mm