Máy Hàn TIG

Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 200

Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 200

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 10 - 200A
Hàn liên tục: 3.2mm
Trọng lượng: 9.5kg
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200E

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200E

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 10 - 200A
Sử dụng que hàn: 1.6 - 3.2mm
Trọng lượng: 6kg
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 250

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 250

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 250A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 4.0mm
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4 - 3.2mm
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 250E

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 250E

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 250A
Sử dụng que hàn: 2.0 - 4.0mm
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4 - 3.2mm
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200 AC/DC

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200 AC/DC

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Sử dụng que hàn: 1.6 - 3.2mm
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4mm
Cường độ: 20 - 200A
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 250AC/DC

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 250AC/DC

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 250A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 4.0mm
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4 - 3.2mm
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 315I - 380V

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 315I - 380V

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 50 - 315A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 5.0mm
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4 - 3.2mm
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 315 AC/DC

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 315 AC/DC

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 5 - 315A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 4.0mm
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4 - 3.2mm