Máy Hàn MIG

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 200Y

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 200Y

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 50 - 200A
Sử dụng cuộn dây: 0.8 - 1.0mm
Trọng lượng: 33kg
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 250

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 250

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 50 - 250A
Sử dụng cuộn dây: 1.0 - 1.2mm
Trọng lượng: 15kg
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 350I

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 350I

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 80 - 350A
Sử dụng cuộn dây: 1.0 - 1.4mm
Trọng lượng: 37kg
Máy hàn điện tử Hồng ký HK MIG 500I

Máy hàn điện tử Hồng ký HK MIG 500I

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 80 - 500A
Sử dụng dây hàn: 1.2 - 1.6mm
Trọng lượng: 40kg