Máy hàn điện tử Hồng Ký SR 200R

Máy hàn điện tử Hồng Ký SR 200R

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 200A
Hàn liên tục: 1.6mm
Trọng lượng: 6kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200H

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200H

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 200A
Hàn liên tục: 1.6mm
Trọng lượng: 5.5kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 215

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 215

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 40 - 215A
Hàn liên tục: 3.2mm
Trọng lượng: 6.5kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250Z

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250Z

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 250A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 4.0mm
Trọng lượng: 6.5kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250T

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250T

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 250A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 4.0mm
Trọng lượng: 10kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250TP

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250TP

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 250A
Sử dụng que hàn: 1.6-3.2(220V) / 1.6-4.0(380V)
Trọng lượng: 15kg
Máy hàn que điện tử Hồng ký HK 250E

Máy hàn que điện tử Hồng ký HK 250E

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 250A
Hàn liên tục: 3.2mm
Trọng lượng: 10kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200A

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200A

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 200A
Hàn liên tục: 2mm
Trọng lượng: 8.5kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200E

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200E

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 200A
Hàn liên tục: 2mm
Trọng lượng: 5.5kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200Z

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200Z

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 200A
Hàn liên tục: 1.6mm
Trọng lượng: 5.5kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200K

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200K

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 – 200A
Hàn liên tục: 2.6mm
Trọng lượng: 5.5kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315I

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315I

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 315A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 5.0mm
Trọng lượng: 17kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 315A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 5.0mm
Trọng lượng: 16kg
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 400I

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 400I

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 80 - 400A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 6.0mm
Trọng lượng: 37kg
Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 200

Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 200

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 10 - 200A
Hàn liên tục: 3.2mm
Trọng lượng: 9.5kg
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200E

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200E

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 10 - 200A
Sử dụng que hàn: 1.6 - 3.2mm
Trọng lượng: 6kg
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 250

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 250

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 250A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 4.0mm
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4 - 3.2mm
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 250E

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 250E

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 250A
Sử dụng que hàn: 2.0 - 4.0mm
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4 - 3.2mm
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200 AC/DC

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200 AC/DC

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Sử dụng que hàn: 1.6 - 3.2mm
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4mm
Cường độ: 20 - 200A
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 250AC/DC

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 250AC/DC

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 250A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 4.0mm
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4 - 3.2mm
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 315I - 380V

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 315I - 380V

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 50 - 315A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 5.0mm
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4 - 3.2mm
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 315 AC/DC

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 315 AC/DC

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 5 - 315A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 4.0mm
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4 - 3.2mm
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 200Y

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 200Y

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 50 - 200A
Sử dụng cuộn dây: 0.8 - 1.0mm
Trọng lượng: 33kg
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 250

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 250

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 50 - 250A
Sử dụng cuộn dây: 1.0 - 1.2mm
Trọng lượng: 15kg
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 350I

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 350I

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 80 - 350A
Sử dụng cuộn dây: 1.0 - 1.4mm
Trọng lượng: 37kg
Máy hàn điện tử Hồng ký HK MIG 500I

Máy hàn điện tử Hồng ký HK MIG 500I

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 80 - 500A
Sử dụng dây hàn: 1.2 - 1.6mm
Trọng lượng: 40kg
Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK 40

Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK 40

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 10 - 40A
Độ dày cắt tối đa: 8mm
Trọng lượng: 9kg
Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK 70 - 220V

Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK 70 - 220V

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 70A
Độ dày cắt tối đa: 17mm
Trọng lượng: 19kg
Máy cắt Plasma Hồng Ký HK 70 - 380V

Máy cắt Plasma Hồng Ký HK 70 - 380V

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 70A
Độ dày cắt tối đa: 17mm
Trọng lượng: 19kg
Máy cắt Plasma Hồng Ký HK 100 IGBT

Máy cắt Plasma Hồng Ký HK 100 IGBT

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 30 - 100A
Độ dày cắt tối đa: 20mm
Trọng lượng: 35kg
Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK 416

Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK 416

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 20 - 200A
Sử dụng que hàn: 1.6 - 3.2mm
Sử dụng kim hàn: 1.6 - 2.4mm
Độ dày cắt tối đa: 7mm
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200N

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200N

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 40 - 150A
Sử dụng que hàn: 1.6 - 3.2 mm
Trọng lượng: 6kg
Máy biến thế hàn 220V Hồng Ký HK H180N

Máy biến thế hàn 220V Hồng Ký HK H180N

Liên hệ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 180A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 3.2mm
Trọng lượng: 30kg
Máy biến thế hàn 220V Hồng Ký HK H180D
-9%

Máy biến thế hàn 220V Hồng Ký HK H180D

3,630,000 VNĐ 3,325,000 VNĐ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 180A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 3.2mm
Trọng lượng: 30kg
Máy biến thế hàn 220V Hồng Ký HK H200D
-8%

Máy biến thế hàn 220V Hồng Ký HK H200D

4,950,000 VNĐ 4,560,000 VNĐ
Thương hiệu:Máy Hàn Hồng Ký
Cường độ: 200A
Sử dụng que hàn: 2.6 - 3.2mm
Trọng lượng: 45kg